Людський капітал

Потреби у людському капіталі техноміста Лондона

Ініціатор створення Трансатлантична рада з питань міграції
Джерела фінансування Інститут з міграційної політики
Час реалізації 2014
Географія Лондон, Велика Британія

Звіт аналізує важливість людського капіталу для розвитку Лондона як міста для ведення бізнесу зі сфери цифрової економіки. Документ фокусується на тому як органи влади різного рівня можуть співп­ рацювати з висококваліфікованими іммігрантами заради розвитку цифрового бізнес­потенціалу міста.

www.migrationpolicy.org