Людський капітал

Соціальний гуртожиток «Оселя»

Ініціатор створення Спільнота взаємодопомоги «Оселя­Емаус»
Джерела фінансування грантова допомога, приватні кошти, кошти місцевого бюджету
Час реалізації 2001 — дотепер

Спільнота, де разом живуть і пра­ цюють, ведуть спільне господар­ ство та допомагають іншим ті, хто опинився в скрутній ситуації. «Оселя» допомагає соціалізува­ тися людям, що з різних причин опинилися на маргінесі суспіль­ ства (убогим, неповносправ­ ним, залежним тощо) і пропагує в Україні ідею солідарності та взаємодопомоги.

www.emaus­oselya.org