Людський капітал

Перший кар’єрний крок

Ініціатор створення Львівська міська рада
Джерела фінансування місцевий бюджет
Час реалізації 2008 — дотепер

Програма стажування, яка дає можливість молодій людині зро­ зуміти як функціонує, розвива­ ється місто, а головне допомагає усвідомити власну приналеж­ ність до громади міста та визна­ читися з напрямками власної діяльності, яка б принесла не лише особистісне, але й суспіль­ не благо. Програма є партнером більшості ВНЗ Львова.

www.city­adm.lviv.ua