Людський капітал

Звіт про галузь ІТ у Львові IT Research

Ініціатор створення Львівський ІТ кластер
Джерела фінансування внески бізнесу, бюджетні кошти
Час реалізації 2015

Масштабне аналітичне дослі­ дження ІТ­ ринку Львова, завдан­ ням якого було оцінити теперішнє становище індустрії ІТ у Львові та спрогнозувати перспективи роз­ витку галузі на найближчі роки. Проект дозволив оцінити, які за способом реалізації діяльності компанії переважають на ринку індустрії, потреби у кадрах та потенціал розширення ринку.

www.itcluster.lviv.ua