Людський капітал

Дослідження ринку праці субрегіону Заглембя Домбровскєго

Ініціатор створення Агенція місцевого розвитку м. Сосновєц
Джерела фінансування грантові кошти
Час реалізації грудень 2011 — лютий 2013

Мета проекту — донести інфор­ мацію про сучасний стан розвитку ринку праці в регіоні та здійснити прогноз майбутніх економічних змін у секторі МСБ (в т.ч. ринку праці та потреб у навчанні/перек­ валіфікації). Результати лягли в ос­ нову розробки механізмів подаль­ шої підтримки бізнесу, а потреби у кадрах стануть підставою для розробки навчальних програм.

www.arl.org.pl