Людський капітал

Проект Easy Access

Ініціатор створення міська рада м. Стокгольма
Джерела фінансування міський бюджет
Час реалізації 1999–2011

Проект націлений на забез­ печення доступності міського середовища, об’єктів нерухомості та громадських просторів для людей з обмеженими можли­ востями. Реалізація здійснюва­ лася через усунення перешкод в громадських місцях, забезпе­ чення зручного громадського транспорту та доступу до органів публічної адміністрації тощо.