Людський капітал

Центр зайнятості вільних людей

Ініціатор створення громадська організація Zavod Nefiks
Джерела фінансування грантові кошти, приватні кошти, кошти бізнесу
Час реалізації 2014 — дотепер

Громадська ініціатива, покликана допомогти соціальній реабілітації та працевлаштуванню вимуше­ них переселенців та учасників АТО через співпрацю з робото­ давцями, громадським сектором і професійними асоціаціями. У 2015 р. понад 3800 осіб отрима­ ли допомогу центру, з них понад 1 тис. пройшли програму нав­ чання та розвитку, понад 2 тис. отримали консультації та 770 осіб успішно працевлаштувалися.

www.czvl.org.ua