Підтримка бізнесу

Центр ресурсоефективного та чистого виробництва

Ініціатор створення Український союз промисловців і підприємців та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»
Джерела фінансування бюджетні кошти, грантові кошти, кошти бізнесу
Час реалізації 2013 - дотепер

 

Проблема

В Україні низький рівень експертного, технічного та інституційного підґрунтя для впровадження методики ЮНІДО з ресурсоефективного та чистого виробництва на малих та середніх підприємствах. Ця діяльність набула беззаперечної актуальності після підписання Угоди про всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, адже держава взяла зобов’язання щодо дотримання стандартів ЄС із ресурсо- та енергоефективності.

Рішення

У 2013 році в Україні створено Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, який пропонує послуги підприємствам, які прагнуть забезпечити відповідність виробничих процесів вимогам національних і міжнародних стандартів якості та екологічної безпеки. 

Основні напрями роботи Центру:

 • оцінка ефективності використання ресурсів на підприємстві і технічний консалтинг
 • сприяння у отриманні пільгового фінансування
 • навчання фахівців підприємства
 • технічні вимірювання

Вплив

Команда Центру об’єднує 40 висококваліфікованих технічних фахівців, які протягом 2013-2014 років надали практичні рекомендації щодо оптимізації технологічних процесів 31 компанії. Це дозволило їм зекономити близько 4 335 000 євро завдяки зменшенню споживання сировини на 4 418 т/рік, скороченню витрат води на 301 969,6 м3/рік, зниженню енергоспоживання на 49 955,6 МВт·год/рік, скороченню викидів CO2 на 7966,3 т/рік.

Консультативна та інжинірингова підтримка з боку Центру дозволяє підвищити ефективність використання ресурсів, зменшити вплив на навколишнє середовище, посилити привабливість українських підприємств для інвесторів та, тим самим, підняти їх конкурентоспроможність. Завдяки співпраці з Центром підприємства отримують змогу провести комплексний технічний аудит виробничого процесу.

Співпраця із Центром дозволяє підприємствам:

 • створити команду фахівців, яка усвідомлено та цілеспрямовано використовує методику ЮНІДО на різних рівнях виробництва;
 • опанувати складання балансів матеріальних та енергетичних ресурсів для визначення і оцінки можливих втрат на різних етапах технологічного процесу;
 • підрахувати явні та неявні втрати/затрати виробничих ресурсів, оцінити ефективність процесів і роботи обладнання та потенціал розвитку підприємства;
 • провести спеціальні апаратні вимірювання, проаналізувати робочі режими та стан устаткування підприємств для складання матеріальних і енергетичних балансів;
 • розробити рішення щодо підвищення рівня енерго- та ресурсоефективності для різних за складністю технічних та технологічних задач;
 • підвищити обізнаність персоналу щодо простих та ефективних методів зменшення витрат виробництва;
 • отримати пільгове фінансування для впровадження ресурсоефективних технологій та обладнання.

http://www.recpc.kpi.ua/