Людський капітал

RERAM

Ініціатор створення Міжнародний Інститут Лісу та Де­ ревини Північної Рейн­Вестфалії в Університеті Мюнстера
Джерела фінансування грантові кошти
Час реалізації 2014–2016

Проект, фінансований 7­ю Рам­ ковою Програмою Європейської Комісії у сфері охорони клімату, ефективності ресурсів та сиро­ вини. Його метою є посилення співпраці та координації науки
та технологічних інновацій між ЄС та країнами програми Євро­ пейської політики сусідства у лісовому секторі (деревообробна, меблева, целюлозно­паперова промисловості та біоенергетика). Загальний бюджет – 1,3 млн євро.