Людський капітал

Жінки-підприємці в агротуризмі

Ініціатор створення Norton Radstock College
Джерела фінансування програма ЄС Леонардо Да Вінчі
Час реалізації жовтень 2012 — вересень 2012

Партнерський проект між 8 тренінговими інституціями та мережами, націлений на розвиток навичок жінок­під­ приємців, що працюють у сфері сільського туризму та ремесел, покращення якості професійної освіти у цій сфері. В результаті проекту проведено аналіз потреб підприємців, розроблено пакет навчальних матеріалів, впрова­ джено пілотні навчальні програ­ ми у закладах освіти.

www.europe.nortcoll.ac.uk