Людський капітал

UtopiaStadt

Ініціатор створення середовище дизайнерів міста Вуперталь
Джерела фінансування приватні кошти, кошти донорів, надходження від клієнтів, кошти регіонального бюджету
Час реалізації 2011 — дотепер

Мистецький та креативний кластер створений у приміщенні занедбаної залізничної станції є одним з творчих осередків про­ мислового міста, що має на меті активізувати міську громаду у процесах розвитку. Надає простір для реалізації спільних проектів підприємців, митців, урбаністів, інженерів.

www.utopiastadt.eu