Людський капітал

Urban Space 100

Ініціатор створення громадська ініціатива «Тепле місто»
Джерела фінансування приватні кошти
Час реалізації 2014 — дотепер

Спільний проект платформи «Те­ пле Місто» та компанії «23 ресто­ рани». Засновниками ресторану є 100 меценатів, а чистий прибуток від його діяльності генерується на розвиток проектів м. Іва­ но­Франківська. Проект є при­ кладом соціально відповідально­ го підприємництва та об’єднання соціально активних людей навко­ ло ідеї розвитку свого міста.

www.urbanspace.if.ua