Людський капітал

Проект Nefiks

Ініціатор створення громадська організація Zavod Nefiks
Джерела фінансування грантові кошти, бюджетні кошти
Час реалізації 2006 - дотепер

Проект, що займається промо­ цією цінностей волонтерства та неформальної освіти в Словенії протягом більше 10 років. Реа­ лізовується шляхом мотивації молодих людей до навчання в різних галузях та популяризації серед роботодавців неформаль­ ної освіти як додаткової переваги при отриманні роботи. На порталі talentiran.si молодь може сфор­ мувати свій професійний профіль.

www.nefiks.si