Людський капітал

Інститут технологій для кераміки

Ініціатор створення Дослідницька асоціація кераміч­ ної індустрії (AICE) та Кастелон­ ський університет Jaume I
Джерела фінансування регіональна влада, грантові проекти, кошти бізнесу
Час реалізації 1969

Інститут, створений на основі угоди між університетом та галу­ зевою керамічною асоціацією для забезпечення потреб іспанського керамічного кластеру. Центр сут­ тєво вплинув на розвиток інду­ стрії керамічної плитки, завдяки дослідженням та розробкам, що дозволили підприємствам клас­ тера створювати нові конкурен­ тоспроможні продукти та виходи­ ти на нові міжнародні ринки.

www.itc.uji.es